„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”

11-listopada 1Tradycją ZSS w Korlinie jest organizacja działań, które mają na celu integrację ze środowiskiem lokalnym. Tym razem uczniowie klasy ósmej oraz trzeciej gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowali uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Widowisko słowno – muzyczne pt.: „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana" zostało zaprezentowane 10 listopada o godz.17.00 w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny w Łącku.

Po odśpiewaniu 4 zwrotek hymnu państwowego rozpoczęła się żywa lekcja historii. Składała się ona z dwóch części: wprowadzenia w wydarzenia historyczne oraz części poetycko – patriotycznej. W niezwykłej scenerii spowitej czerwienią i bielą, oświetlonej świecami i lampionami, przybranej brzozowymi krzyżami opasanymi biało – czerwonymi wstęgami, na tle symboli narodowych uczniowie prezentowali pieśni i wiersze wybitnych polskich poetów. W niezwykle poruszający sposób młodzież przedstawiła losy naszej Ojczyzny od czasów zaborów po odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

Zebrani goście: wice wójt Pani Aleksandra Kurek, ksiądz Andrzej Bagiński, prezes Stowarzyszenia „Razem" w Korlinie Pan Paweł Sadowski, wice prezes Stowarzyszenia „Razem" w Korlinie Pani Maria Lech-Szajner, nauczyciele, sołtysi okolicznych wsi, rodzice oraz społeczność lokalna, z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali pełnej liryzmu i zadumy prezentacji.
Na zakończenie dyrektor ZSS w Korlinie Pani Grażyna Kozar wygłosiła krótkie przemówienie. Ksiądz Andrzej Bagiński przypomniał tak znamienne słowa pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego:

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".

Radna Pani Helena Żukowska wręczyła symboliczne róże młodzieży w podziękowaniu za przygotowanie uroczystości.
Wieńczącym ten wieczór wydarzeniem był przemarsz pod figurkę Matki Boskiej ze 100 –u zapalonymi zniczami celem złożenia ich w tym miejscu i tym samym oddania hołdu wszystkim poległym w imię naszej Ojczyzny.

Przed rozpoczęciem prezentacji wolontariuszki ZSS w Korlinie zbierały datki na pomoc finansową dla Rodziny dotkniętej pożarem domu w Naćmierzu.

„Tak jak Bóg daje dobre rzeczy za darmo, tak i my winniśmy dawać za darmo potrzebującym".

Matka Teresa z Kalkuty

Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują księdzu Andrzejowi Bagińskiemu, Pani Marii Lech – Szajner, Panu Pawłowi Sadowskiemu, Panu Emilowi Gawlikowskiemu, Panu Piotrowi Kasińskiemu za pomoc w przygotowaniu prezentacji.

Edyta Stachowska, Barbara Ansel

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1

11-listopada 1