VI Gminny Konkurs Przyrodniczy

konkurs2019 4W dniu 10 maja odbył się w naszej szkole już VI Gminny Konkurs Przyrodniczy „Z przyrodą za pan brat". W tym roku udział wzięły trzyosobowe zespoły ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, Postominie i Korlinie. Wszyscy uczniowie dzielnie walczyli jednak zwyciężyć mógł tylko jeden zespół. Miejsce I zdobyła żeńska drużyna z Jarosławca w składzie: Milena Bogdańska, Klaudia Banasik i Zuzanna Lemierzewicz. Drugie miejsce przypadło męskiej drużynie z Postomina w składzie: Aleksander Sikora, Filip Zdrzeniecki i Michał Staszak. Natomiast trzecie miejsce na podium zdobył zespół z Korlina w składzie: Filip Świetlak, Jakub Kołodziejczyk i Jacek Piaseczny.

Organizatorzy serdecznie dziękują Państwu Anecie i Grzegorzowi Żrodowskim za ufundowanie ślicznego baneru oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.

Anna Dąbrowska, Małgorzata Korowajczyk

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1

konkurs2019 1