Konkurs profilakt

foto 3„Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk… ” - tak powiedział hinduski guru i pisarz- Osho, a my dodajemy jeszcze fragment refrenu naszej zwycięskiej piosenki:

„Nie bój się nikogo , ruszaj własną drogą… drogą rozsądku i odpowiedzialności za swoje życie – …to jest Twoje życie, żyj więc znakomicie!

28 listopada br. – zespół wokalny „Frajda” złożony z uzdolnionych wokalnie uczniów klas I-III z  naszej szkoły  wywalczył III miejsce w V Gminnym Przeglądzie Form Artystycznych w Postominie : „Nie – dla Uzależnień”.

Zmierzyliśmy się z silną konkurencją równie ambitnych koleżanek i kolegów ze wszystkich szkół w gminie i …możemy czuć się usatysfakcjonowani – mamy miejsce w pierwsze trójce Gminy.
Członkowie obecnego zespołu Frajda to:

Nikodem Ciesielski, Filip Sówka ,Agata Garlin, Lena, Korobczyc, Michalina Matyjek, Amelia Szlaużys, Świetlak Filip, Jakub Kołodziejczyk i Dominik Zięba. Występ zespołu wokalnego Frajda przygotowały: B. Ansel, M. Choroszczyńska, O.Sajnok, K.Zięba - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

To nie jedyny sukces wokalny… bo siódmoklasitka z naszej szkoły -Faustyna Szymańska zdobyła I nagrodę w kategorii piosenki- 13-15 lat. Piosenka w jej wykonaniu, pt. Przeciw nalogom, własnego autorstwa tekstu i muzyki wywarła niezatarte wrażenie nie tylko na jury konkursowym, ale także bardzo podobała się obecnej na przeglądzie artystycznym publiczności.
Wokalistką opiekowała się i udzielała konsultacji p. B.Ansel.

Następny sukces naszych uczniów to III miejsce dla Zespołu Teatralnego „Wesołe Korliniaki” oraz dla umiejętności teatralnych uczniów uczęszczających na zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej w Korlinie.

Do zespołu należą: Samanta Pasternak, Nikola Lenczewska,  Olga Czaniak, Miłosz Stachowski, Dominik Zięba, Patrycja Skrzeczkowska, Maja Włodarczyk, Mikołaj Salabura i  Hubert Salabura. Bardzo dynamicznie zagrany epizod i żywiołowość przekazu utorowały dzieciom drogę do sukcesu. Opiekunkami zespołu są p. M. Bukowska i p. E. Rudzka

I na tym nie koniec …. w konkursie plastycznym „Dziękuję, ja się nie truję” mamy jeszcze dwa piękne zwycięstwa: Agata Garlin z klasy drugiej zdobyła II miejsce za plakat o tematyce uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków w swojej kategorii, tj. dzieci do lat 9, a Miłosz Stachowski - uczeń klasy piątej, również zdobył II miejsce w swojej kategorii wiekowej na ten sam temat.

Należy przypomnieć, że organizatorem konkursu był Wójt Gminy i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie. Celem konkursu jest właściwe propagowanie walki z wszelkimi substancjami uzależniającymi oraz uświadamianie młodzieży szkolnej negatywnych skutków używek wynikających z ulegania nałogom. Konkurs muzyczny i plastyczny jest jednym z zadań Programu edukacyjno – profilaktycznego ”Nie - dla Uzależnień.”

Dziękujemy pracownikom CKiS za gościnę w swojej pięknej siedzibie , pracownikom Komisji RPA oraz członkom i członkiniom Stowarzyszenia „Razem Lepiej” za wiele miłych przeżyć i wzruszeń.

Oprac. M. Choroszczyńska


foto 1 


foto 1 


foto 1 


foto 1 


foto 1