Harmonogram pracy szkoły od 10 czerwca do 26 czerwca 2020r.

12.06- dzień wolny od zajęć

15.06- przygotowanie szkoły do egzaminu ósmoklasisty, szkolenie nauczycieli
od 15.06.2020 do 25.06.2020r. - nie będzie lekcji zdalnych oraz konsultacji dla klas młodszych, prosimy nie przysyłać dzieci do szkoły

16-18.06- egzamin ósmoklasisty (16.06- j. polski, 17.06- matematyka, 18.06- j. obcy nowożytny)
Uczniowie klasy VIII przychodzą do szkoły na godzinę 8.30 z zachowaniem wytycznych GIS.

19.06- 25.06 – przygotowanie do zakończenia roku szkolnego, kontakt uczniów z wychowawcami online.

26.06 – zakończenie roku szkolnego. Informacja dotycząca organizacji tego dnia zostanie opublikowana na stronie szkoły w terminie późniejszym.

Przypominam o rozliczeniu się ze szkołą: podręczniki, lektury, kluczyk od szafki oraz żywienie do dnia 15.06.2020 w godzinach 9.30- 12.30.