Szkolny Konkurs Piosenki Patriotyczne w kategorii klas IV-VIII

img 20211202 111439 1

Pod koniec listopada odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej w kategorii klas IV- VIII. Celem konkursu było utrwalanie dumy narodowej, rozwijanie wrażliwości na utwory o tematyce patriotycznej, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalno - społecznej i kulturowej z własnym narodem oraz promowanie młodych talentów.
Do konkursu przystąpiło 10 - oro uczniów.

Jury wyłoniło nastepujących zwycięzców:

I miejsce - Miłosz Stachowski
II miejsce - Jakub Winiarski
III miejsce - Jakub Luboński

Gratuluję zwycięzcom oraz życzę kolejnych sukcesów w przyszłości.

Barbara Ansel

img 20211202 110851