Szkolny Klub Wolontariusza w Korlinie aktywnie działa

W dniu 17 listopada 2011 roku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pod przewodnictwem Pani Grażyny Kozar- koordynatora Klubu uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Zespole Szkół nr 3 w Dąbkach. Celem tego spotkania było zawiązanie więzi między klubami oraz wymiana doświadczeń. Klub w Dąbkach bardzo serdecznie przyjął naszą grupę. Początkowa nieśmiałość została szybko przełamana, dzięki interesującej zabawie integracyjnej. Dzięki swobodnej atmosferze członkowie klubów mogli wymienić wzajemne doświadczenia wynikające z dotychczasowej pracy wolontarystycznej, podjęli dyskusję na temat sposobów motywacji uczniów do pracy, różnorodności działań podejmowanych przez uczniów.

Wspólne spotkanie zaowocowało udziałem naszego klubu w akcji darłowskiego Centrum Wolontariatu pn.: "Darłowska Laponia świętego Mikołaja" w dniu 4 grudnia 2011 roku. Tego dnia wolontariusze z Korlina i Dąbek stworzą wspólne stoisko prezentujące stroiki, dekoracje i ozdoby świąteczne.

Szkolny Klub Wolontariusza z Korlina mógł wziąć udział w spotkaniu dzięki realizacji zadania "Krzewienie idei wolontariatu w środowisku lokalnym". Zadanie to wykonywane jest w ramach realizacji programu Współpracy Gminy Postomino z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.

Na temat spotkania można przeczytać również na stronie Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach pod adresem http://www.dabki3.pl/wolontariat/2011-2012/debata.html