Zespół Szkół Społecznych w Korlinie

Rok szkolny 2008/2009
W związku z decyzją władz gminy o likwidacji Szkoły Podstawowej w Korlinie członkowie Stowarzyszenia "Razem" postanowili powołać do życia nową placówkę. Zarówno rodzice jak i pracownicy szkoły zadeklarowali chęć pomocy. 01 września 2008 roku na terenie gminy Postomino powstała nowa szkoła- Zespół Szkół Społecznych w Korlinie - która obejmowała Społeczną Szkołę Podstawową, Społeczne Gimnazjum (I klasa) oraz pierwsze i jedyne w gminie Przedszkole, które do 31. października 2009 było finansowane z programu operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Nowopowstała placówka rozpoczęła swoją działalność pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem". Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został od wielu lat związany ze szkołą Pan Mieczysław Kułakowski. Nowy rok szkolny przywitało 74 uczniów i 30 przedszkolaków. Pracę podjęło 15 pracowników pedagogicznych i 7 pracowników niepedagogicznych. Dyrektorem placówki została Pani Grażyna Kozar.

Pierwszy rok okazał się momentem przełomowym, bo choć byli tacy, którzy nie wierzyli w powodzenie tego przedsięwzięcia, pod koniec roku szkolnego zupełnie zmienili nastawienie i ze sceptyków stawali się coraz bardziej sprzymierzeńcami.

Rok szkolny 2009/2010
Ten rok szkolny rozpoczęliśmy z optymizmem. Przybyło nam uczniów- Oddział Przedszkolny liczy 16 dzieci (5 i 6-latkowie), szkoła podstawowa 51 uczniów, gimnazjum 22 uczniów (klasa I i II). Od listopada do przedszkola uczęszcza 22 dzieci (3 i 4-latkowie). Udało się obniżyć pensum z 24 do 23 godzin, wygospodarowujemy środki na zakup pomocy dydaktycznych.
Nastąpiły zmiany w kadrze pedagogicznej, na stanowisku nauczania wczesnoszkolnego, historii, języka angielskiego.

 

Poprawiono: piątek, 16, kwiecień 2021 21:27