HomePostaw na rodzinę

Postaw na rodzinę

postaw 1

Rodzina jest najważniejsza - tak brzmi jedno z haseł wymyślonych przez uczniów naszej szkoły podczas zajęć profilaktycznych prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej ,,Postaw na rodzinę". Społeczność szkolna pod kierunkiem wychowawców aktywnie włączyła się w działania promujące wartości rodzinne.

Oddzial przedszkolny uczestniczył w pikniku z okazji Dnia Dziecka realizujac założone cele kampanii. Podczas spotkania w Łącku zorganizowanego przez rodzica jednego z dzieci, najmłodsi poszukiwali zagubionych skarbów, brali udział w grach i zabaw integrujących dzieci i ich rodziny. Nie zabraklo również poczęstunku. Klasa I została zaproszona przez jednego z rodziców do swojego gospodarstwa, gdzie dzieci miały możliwość zobaczyć zwierzęta hodowlane oraz brać udział w zawodach rowerowych. Klasa II przygotowala gazetkę szkolną pod hasłem " Postaw na rodzinę", uczestniczyła w rozmowach dotyczących rodziny w kontekście zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz okazywania wzajemnych zainteresowań i trosk.

W klasie III odbyła się rozmowa kierowana ,,Czym dla mnie jest rodzina". Dzieci samodzielnie układały wypowiedzi ustne, tworzyły mini- plakaty na temat ,,Ja i rodzina - nasz czas!". Uczniowie klasy IV doświadczali wspanialych wrażeń podczas wycieczki pieszej z Jarosławca do Wicia i podczas ogniska w Łącku. W czasie wyprawy uczniowie doskonalili umiejętność współpracy oraz wzajemnej pomocy.

Uczniowie klasy 5 i 6 pojechali na biwak do Jarosławca pod czujnym okiem wychowawcy i opiekuna. W trakcie licznych atrakcji nawiązywali pozytywne relacje między sobą, rodzicami i wychowawcą. Wieczorami nie zabrakło rozmów o szacunku do drugiego człowieka, pomaganiu słabszym i samotnym. Uczniowie klasy 7 i 8 podczas godzin wychowawczych rozmawiali na temat poszanowania rodziny oraz o tym, jak budować komunikację między jej członkami.

Wyżej wymienione dzialania profilaktyczne prowadzone w ZSS w Korlinie dowiodły, jak duża jest potrzeba uświadamiania uczniom o wartościach rodzinnych. Zorganizowane spotkania, prowadzone zajęcia oraz wspoółpraca z rodzicami uczniów przyczyniły się do zacieśnienia relacji międzyludzkich, większej otwartości na drugiego czlowieka , a także zwrócenia uwagi na tych, którzy potrzebują pomocy.

Dziękujemy Rodzicom zaangażowanym w realizację zadań kampanii, a w szczególności Pani Annie Staś, Pani Justynie Pawlaczyk, Pani Julicie Karowskiej oraz Państwu Krzysztofowi i Iwonie Frańczak. Okazana solidarność, życzliwość i troska na długo zostaną zapamiętane.

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

postaw 2

Free business joomla templates