HomeKadra

Pracownicy Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie

Pracownicy Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie 2023/2024

 

 

• p.o. dyrektora szkoły mgr Małgorzata Jasińska- nauczyciel informatyki i plastyki

NAUCZYCIELE

• mgr inż. GRAŻYNA KOZAR –nauczyciel matematyki i fizyki
• Ewelina Nowak- edukacja przedszkolna grupa młodsza
• mgr Patrycja Błażejewicz – edukacja przedszkolna, grupa starsza
• mgr Oliwia Sajnok - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I i III
• mgr Ansel Barbara - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika, edukacja dla
bezpieczeństwa, wychowawca klasy II i klasy V, pedagog specjalny
• mgr Magdalena Walczak- Sadowska- język polski, WDŻ, świetlica, wolontariat,
wychowawca klasy IV
• mgr Katarzyna Gajda język angielski, świetlica, wychowawca klasy VI i VII
• mgr Lidia Safader-Nędzusiak geografia, chemia, wychowanie do życia, biblioteka,
wychowawca klasy VIII
• mgr Agata Łaszkiewicz wychowanie fizyczne,
• mgr Łukasz Banaś religia
• mgr Karolina Suchańska- Walczak język niemiecki, koło j. angielskiego
• mgr Izabella Siembida - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, świetlica
• mgr Małgorzata Równicka- przyroda, biologia
• mgr Lucyna Wyrosławska - historia, WOS, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

• Bartosz Iwona - kucharka
• Anna Lenczewska sprzątaczka
• Dorota Skrzeczkowska - woźna oddziałowa
• Ryszard Skrzeczkowski - palacz konserwator

Poprawiono: sobota, 16, wrzesień 2023 17:13

Free business joomla templates