HomeŚlubowanie uczniów klasy I

Ślubowanie uczniów klasy I

pasowanie 1

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się szkolna uroczystość, podczas której uczniowie klasy I składali ślubowanie. Na początku spotkania Pani dyrektor szkoły Grażyna Kozar powitała zaproszonych gości, rodziców, przedstawicieli klas, a szczególnie serdecznie uczniów klasy pierwszej. Prowadzący uroczystość, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Miłosz Stachowski, zaprosił wszystkich do obejrzenia prezentacji w wykonaniu dzieci z klasy pierwszej. Uczniowie pięknie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne, a także taneczne. Wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, a także wiedzą na temat naszej ojczyzny. W ten sposób udowodniły, że sa gotowe do złożenia przysięgi.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przy poczcie flagowym, odbył się akt ślubowania.

Ślubuję uroczyście

  •  być sumiennym uczniem
  •  dbać o honor i dobre imię mojej szkoły i klasy
  •  szanować swoich nauczycieli, rodzicó, a także inne osoby dorosłe
  •  uczyć się pilmnie tego co dobre i mądre
  •  pomagać słabszym i potrzebujacym
  •  swoją postawą sprawiać radosc rodzicom i nauczycielom
  •  być dobrym i prawym obywatelem naszego kraju

Pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, a Pani wychowawczyni Barbara Ansel wręczyła legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.

Nastepnie głos zabrali zaproszeni goście wręczając pierwszakom drobne upominki. Nie zabraklo życzeń od starszych kolegów, recytowanych przez nich wierszy, życzeń oraz zapewnień o pomocy i opiece sprawowanej wobec nich w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również rodzice wręczając prezenty oraz rożki obfitości.

Ten piękny dzień na długo zapadnie w pamięci dzieci, które od tej chwili są częścią społeczności Społecznej Szkoły Podstawowej w Korlinie.

Serdeczne podziękowania kieruję do Rodziców uczniów klasy I za wykazanie się dużym zaangażowaniem w przygotowanie uroczystości, współpracę, dzięki której w miłej atmosferze, w otoczeniu pięknej dekoracji sali, przy smacznym poczęstunku, mogliśmy ten czas spędzić razem.

Barbara Ansel

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

pasowanie 1

4

Free business joomla templates