HomeStandardów Ochrony Małoletnich

Standardów Ochrony Małoletnich

Szanowni Rodzice,

Pragnę poinformować, że kadra pedagogiczna naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w procesie opracowywania Standardów Ochrony Małoletnich mających na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla uczniów. Proces ten obejmował szeroki zakres konsultacji z nauczycielami i uczniami.

Standardy Ochrony Małoletnich to zestaw zasad, procedur i wytycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wszelkich form przemocy, nadużyć czy innych zagrożeń, które mogą dotykać dzieci i młodzież w środowisku edukacyjnym. Nasza szkoła, dbając o dobro wszystkich uczniów, przystąpiła do tego ważnego procesu, aby jeszcze skuteczniej chronić i wspierać naszą społeczność szkolną.

Jestem przekonana, że wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich pozwoli nam jeszcze skuteczniej reagować na wszelkie sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i dobru naszych uczniów. To także ważny krok w kierunku budowania atmosfery szacunku, zrozumienia i wsparcia w naszej szkole.

Z poważaniem,
Małgorzata Jasińska

Do pobrania:

Free business joomla templates