HomeInformacje i komunikatyInformacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Pierwszy semestr nauki już za nami. Etap ten zamykaliśmy spotkaniem wychowawców z rodzicami i ogólnym zebraniem z dyrektorem szkoły. W obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Proszę indywidualnie kontaktować się z wychowawcami Waszych dzieci, a jeśli będziecie Państwo potrzebować dodatkowych informacji, wyjaśnień, to zapraszam do szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Klasy IV-VIII nadal kontynuują naukę zdalną. Przypominam Państwu, że nauka dziecka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Regulacje prawne określone są w art. 40 oraz 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Art. 40.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

Art. 42.1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa art. 31ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%".

W związku z powyższym, proszę pamiętać o zgłaszaniu nieobecności dziecka na zajęciach zdalnych z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny.

Dyrektor szkoły
Grażyna Kozar

W załączniku artykuł „Dlaczego warto współpracować z nauczycielem swojego dziecka ?"

Poprawiono: niedziela, 21, luty 2021 14:27

Free business joomla templates