HomeTolerancja, akceptacja, szacunek

Tolerancja, akceptacja, szacunek

autyzm 1

W kwietniu cała społeczność szkolna wzięła udział w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. W tym dniu uczniowie i pracownicy szkoły ubrali się na niebiesko na znak solidarności z osobami w spektrum autyzmu.W klasach 1-3 przeprowadzono zajęcia mające na celu uświadomienie z czym mierzą się dzieci z autyzmem w życiu codziennym. Był film edukacyjny o Jasiu i motylku, scenki dramowe oraz wspólne zdjęcie na tle szkolnej gazetki wykonanej przez uczniów klasy V. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, wykazały się zrozumieniem i empatią wobec osób z niepełnosprawnością.

Akcja została przeprowadzona w ramach działań profilaktyczno - wychowawczych szkoły. Miała na celu zwiększenie świadomosci uczniów na temat dysfunkcji rozwojowej, jaką jest autyzm; kreowanie postaw tolerancji wobec osób, które czują i widzą inaczej otaczający świat.

Barbara Ansel

autyzm 1

autyzm 1

autyzm 1

autyzm 1

Free business joomla templates