HomeŚlubowanie klasy I

Ślubowanie klasy I

W dniu 26 października uczniowie klas I zostali pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie, a nasze maluszki przedszkolakami Społecznego Przedszkola w Korlinie.

W tym szczególnym dniu przedszkolakom i pierwszakom towarzyszyli rodzice, Dyrekcja ZSS w Korlinie, przedstawicielka UG Postomino, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły, wychowawczynie oraz koledzy i koleżanki.

Uczniowie klasy I i przedszkolaki zaprezentowały piosenki, wiersze oraz wspólny taniec, którymi chcieli przekonać Panią Dyrektor – Aleksandrę Kurek, że są gotowi na pasowanie na ucznia i na przedszkolaka. Prezentacja dzieci wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród zaproszonych gości, a sami zainteresowani niecierpliwie czekali na najważniejszy moment: ślubowania i pasowania.

Uczennice i uczniowie klasy I przyrzekli: być dobrymi koleżankami i kolegami; pilnie uczyć się i sumiennie wypełniać wszystkie polecenia nauczycieli i wycho-wawców; godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą; szanować rodziców, nauczycieli, starszych i kolegów; szanować i ochraniać wspólne dobro szkoły; wzorową nauką i sprawowaniem przynosić zaszczyt Szkole.

Po ceremonii maluszki i pierwszaki udali się wraz ze swoimi gośćmi do swoich sal na poczęstunek, gdzie mogły podzielić się wrażeniami oraz wspólnie obejrzeć liczne prezenty, które otrzymali od: Rady Rodziców, Urzędu Gminy Postomino, Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów i uczennic z klasy III.

Uczniowie klasy I w obecności rodziców, Pani Dyrektor oraz wychowawcy złożyli podpisy w Kronice Szkolnej.

Free business joomla templates