HomeInformacje i komunikatyTesty diagnostyczne 2021

Testy diagnostyczne 2021

egzamin

Informujemy o harmonogramie przeprowadzania testów diagnostycznych
dla klasy VIII w naszej szkole:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Test diagnostyczny zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, tj. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Diagnoza przeprowadzona będzie z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). W teście diagnostycznym zadania mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.

W załączeniu: Procedury egzaminu.

Dyrekcja

Poprawiono: poniedziałek, 22, luty 2021 10:32

Free business joomla templates