Home

Aktualności

Zapowiedź organizacji kolonii

Szanowni Rodzice,
proszę o zapoznanie się z informacją Wójta Gminy Postomino dotyczą kolonii letnich.

Dyrekcja

Po dwuletniej przerwie rozpoczynamy przygotowania do organizacji kolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Z pobytu w górach będzie mogło skorzystać 100 uczniów. Planowana wysokość opłaty za udział dziecka w kolonii to 500 zł. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe, które wyłoni organizatora wyjazdu. Po otwarciu ofert poznamy szczegóły takie jak: dokładny termin, miejsce zakwaterowania oraz program dzienny. Rozpoczniemy wówczas nabór uczestników wypoczynku letniego.

Wójt Gminy Postomino

Na Świetlicy Środowiskowej w Korlinie nie można się nudzić!

2

W lutym działania na zajęciach świetlicowych ukierunkowane były na organizację uczniom czasu wolnego podczas ferii. Dzieci uczestniczyły w grach planszowych
i zabawach ruchowych, doskonaliły swoje umiejętności interpersonalne, kształtowały umiejętność radzenia sobie z porażką. Podczas pobytu chętnie rozwijały uzdolnienia artystyczne. Wykonały prace rękodzielnicze wykazując się przy tym dużą cierpliwością, dokładnością oraz pomysłowością. W ramach działań profilaktycznych odbyła się pogadanka na temat pozytywnych cech charakteru oraz pozytywnych emocji. Podsumowaniem tego zagadnienia było wykonanie ,, Drzewa Dobrych Uczynków"
- pracy plastycznej w formie plakatu.

Czytaj więcej: Na Świetlicy Środowiskowej w Korlinie nie można się nudzić!

Szkolny Konkurs Recytatorski w klasach I-III

konkurs-3 1

Dnia 16 lutego odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski w klasach I- III. Celem konkursu było ukazanie piękna poezji i rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą, uwrażliwianie na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie oraz wyłonienie recytatorów do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na etapie gminnym.

Młodzi milośnicy żywego słowa zaprezentowali recytację wybranego wiersza. Komisja konkursowa oceniała uczestników według następujących kryteriów: stopień opanowania pamięciowego tekstu, dykcja i wyrazistość, tempo mówienia, oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj więcej: Szkolny Konkurs Recytatorski w klasach I-III

Walentynki 14.02.2022 r.

walenty 1

Dzień 14 luty wielu z nas kojarzy się bardzo dobrze. To dzień kiedy jesteśmy dla siebie życzliwi, jesteśmy radośni i staramy się przekazać sobie więcej miłości niż na co dzień. Patronem walentynek jest Święty Walenty, który nie od zawsze był patronem zakochanych. Święty Walenty uznawany był na początku za patrona ciężko chorych nerwowo.

Czytaj więcej: Walentynki 14.02.2022 r.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie

Informujemy, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 urodzonych w roku 2015 należy składać w terminie od 23.02.2022r. do 10.03.2022r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (przesłać skan zgłoszenia). Do klasy I mogą być przyjęte dzieci, które w roku 2022 kończą:

  • siedem lat (rocznik 2015)

lub

  • sześć lat (rocznik 2016) pod warunkiem, że dziecko w roku 2021/2022 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Czytaj więcej: Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie

Szkolny konkurs recytatorski

1

W poniedziałek, 21 lutego 2022 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Korlinie odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich, uwrażliwienie na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Czytaj więcej: Szkolny konkurs recytatorski

Na skrzydłach wyobraźni

skrzydla 1

Czytaj więcej: Na skrzydłach wyobraźni

Strona 8 z 173

Free business joomla templates